Director de proiect
Dr. ing.
STEFAN-VICTOR NICOLAESCU

stnicol@sco.cnscc.ro

Telefon: 021.318.9266

 

 


 

 
Acasa
|
Sitemap
English

© 2009-2011 Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii
Reproducerea conţinutului acestui site, integral sau parţial, Ón formă originală sau modificată, precum şi stocarea Óntr-un sistem de regăsire sau transmiterea sub orice formă şi prin orice mijloace sunt interzise fără autorizarea scrisă a Institutului Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii. Utilizarea conţinutului acestui site, cu titlu explicativ, Ón articole, studii, cărţi este autorizată numai cu indicarea clară şi precisă a sursei.