Proiectul

Proiectul EVALMOB se incadreaza in domeniul de cercetare 1 - Tehnologia Informatiei si Comunicatii a Programului
4 - Parteneriate in domeniile prioritare, directia de cercetare 1.3 -
Tehnologii, sisteme si infrastructuri de comunicatii, tematica de cercetare
1.3.10 -
Tehnologii si sisteme de testare functionala si de performanta pentru sistemele de telecomunicatii.
Categoria proiectului este PC.

 

Scopul urmarit este obtinerea unei solutii pentru evaluarea/compararea nivelului de performanta a terminalelor telefonice mobile in functie de valorile unui set de parametri tehnici si realizarea unei platforme experimentale pentru masurarea acestor parametri.

 

Durata de realizare a proiectului EVALMOB este de 34 luni si se desfasoara in perioada:
01 octombrie 2008 - 01 august 2011

Autoritatea contractanta:

Centrul National de Management Programe - CNMP

Conducator de proiect:

Institutul National de Studii si Cercetari pentru Comunicatii - INSCC

Bd. Preciziei nr.6, Sector 6, Cod postal 062203, BUCURESTI

Telefon: 021 3189571, Telefax: 021 3189575

Director de proiect:

ing. Vasile PETRICA

petrica_vasile@co.cnscc.ro

Telefon: 021 3000011

Sistem de evaluare si comparare a performantelor tehnice ale terminalelor telefonice mobile pe baza unui set de parametri care influenteaza calitatea serviciului telefonic perceputa de utilizatori

EVALMOB

Institutul National de Studii si Cercetari pentru Comunicatii - INSCC

Bd. Peciziei nr. 6, sector 6, cod postal 062203

Bucuresti - Romania, E-mail: cnscc@co.cnscc.ro

Telefon:  021 3189571  /  021 3189573

Fax:        021 318 9575  /  021 3189577