COMASIN

COMUNICAȚII AVANSATE PENTRU SERVICII INTELIGENTE

Obiectivul 1: Sisteme avansate de comunicații wireless 

 • Modele de Acces Dinamic la Spectru cu Aplicații în Mobilitate 5G;
 • Modelarea ratei erorilor de bit, asociată schemei OFDM, în prezența impulsului de zgomot;
 • Studiu privind aspectele tehnice ale rețelelor de comunicații mobile 5G;
 • Investigare de model pentru inserarea DVB-NGH în reţele 5G;
 • Analiza comparativă, bazată pe eficiență spectrală și randament energetic, a schemelor de modulație numerică;
 • Investigarea Nivelului de Acces al Interoperabilității într-o Arhitectură 5G de Rețea Mașină – Mașină.

 Obiectivul 2: Sisteme de comunicații pentru servicii inteligente   

 • Soluții aplicabile în mediul SmartHome pentru servicii de teleasistență utilizând modele comportamentale;
 • Soluţii de minimizare a consumului energetic în reţele de senzori wireless cu arhitecturi ierarhice, pentru aplicații în mediul SmartHome, utlizând tehnici de modelare/ simulare LabView;
 • Studiu privind soluții avansate pentru dezvoltarea de sisteme și aplicații mHealth;
 • Studiu privind tehnologii,  rețele suport și servicii integrate aplicabile pentru implementarea SmartCity.        

   Obiectivul 3: Sisteme avansate de comunicații optice    

 • Studiu privind soluţii emergente de acces bazate pe tehnologii de optică neghidata;
 • Comunicații  LiFi pentru aplicații  SmartHome/ SmartCity:
 • Soluţii de livrare optică şi difuziune radio pentru creşterea conectivităţii reţelelor de acces. 

 Obiectivul 4: Fiabilitatea și securitatea sistemelor de comunicații 

 • Studiu privind integrarea tehnologiilor multimodale pentru securizarea serviciilor mobile;
 • Studiu privind aplicații ale protocoalelor de distribuţie a cheilor cuantice;
 • Studiu privind tehnologii şi soluţii de securitate aplicabile în contextul Internet-of-Things
 • Studiu privind dezvoltarea de modele şi soluţii pentru optimizarea raportului cost/ performanţă în cazul tehnologiilor de securitate pentru comunicaţii de bandă largă                                                                                                                   

 

 

 

2011 COMASIN - inscc. Copyright © 2019 INSCC.
Powered by Joomla 1.7 Templates