Anunț angajare

 

1. INSCC  organizează în vederea angajării, prin concurs, unui post de Administrator de rețea IT&C.

Doritorii sunt rugați să trimită un CV la adresa leonte@co.cnscc.ro.

Informații suplimnetare și condițiile de înscdriere la concurs se pot obține de la Servicilul Tehnic, Marketing și Relații publice și/ sau Biroul Administrativ -Resurse umane, telefon 0213189574/0722251319.

 

2. INSCC  angajează, prin concurs, specialisti în domeniul comunicațiilor și IT pentru comunicații în vederea ocupării posturilor de: asistent cercetare - AS, cercetător științific - CS, cercetător științific gr III – CSIII.

 Dosarul de înscriere cuprinde:

- cerere de înscriere

- copii legalizate după:      

                        - diplomă bacalaureat + foaia matricolă

                        - diplomă licenţă + foaia matricolă

                        - diplomă doctor (dacă este cazul)

   - alte diplome sau titluri științifice ori academice

             - certificat de naștere

Alte documente

·         Curriculum vitae

·         Adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie

·         Copie act de identitate

·        Asumarea răspunderii în care se afirmă că datele din dosar se referă la propriile activităţi şi realizări în caz contrar candidatul suportând consecinţele declaraţiilor false

·        Lista lucrărilor publicate însoţită de câte un exemplar a celor mai reprezentative (pentru CS si CSIII).

 Relații la telefoanele: 0213189266, 0213000011,0213189574 între orele 8-14.

 Cererile  se pot anunța la adresa cnscc@co.cnscc.ro

 

 

2011 Cariere - inscc. Copyright © 2014 INSCC.
Powered by Joomla 1.7 Templates