SECOM

COMUNICAŢII EVOLUATE, ACCESIBILE ŞI DE CALITATE  

 Obiectivul 1: Acces flexibil şi modern la serviciile de radiocomunicaţii:

 • Metodologie pentru determinarea influenţei parametrilor reţelelor asupra calităţii serviciilor de comunicaţii oferite în reţelele 4G;
 • Studiu de prezentare a aplicaţiilor telematice având ca suport tehnologii RFID;
 • Studiu privind prezentarea serviciilor multimedia IP folosite în sisteme de radiocomunicaţii avansate;
 • Studiu priovind evoluţia sistemului de radiodifuziune digitală DVB-H;
 • Manual  de prezentare a serviciilor de telemetrie medicală, pe suport wireless;
 • Metodologie pentru evaluarea calităţii reţelelor de distribuţie prin cablu pentru semnale de televiziune digitală;
 • Manual de prezentare a serviciului IP oferit prin DVB (diseminare în format electronic);
 • Cerinţe tehnice şi metodologie de măsură pentru parametrii electroacustici, aplicabile echipamentelor terminale GSM, în conformitate cu prevederile standardelor europene;
 • Servicii IMS oferite prin intermediul reţelelor 3G;
 • Evoluţia sistemului de televiziune digitală terestră DVB-T, perspective;
 • Sisteme de acces radio de bandă largă conforme standardelor IEEE 802.xx.

Obiectivul 2: Creşterea accesibilităţii la serviciile vocale, video şi multimedia, folosind suport fizic

 • Ghid de aplicare a metodelor de evaluare şi îmbunătăţire a calităţii serviciilor de comunicaţii de bandă largă susţinute de reţelele bazate pe protocolul IP;
 • Soluţii pentru furnizarea serviciilor „triple play” (voce, date, video) utilizând noi tehnologii de acces pe suport fizic;
 • Soluţii privind implementarea de noi servicii telematice având ca suport reţele de generaţia următoare (NGN, Next Generation Networks);
 • Soluţii tehnice pentru asigurarea Serviciului universal în domeniul comunicaţiilor electronice în conformitate cu Directiva 2002/22/EC (Universal Service Directive) a Uniunii Europene.

Obiectivul 3: Armonizarea reglementărilor tehnice româneşti cu reglementările tehnice europene privind accesul nerestricţionat la reţele specializate de date

 • Studiu privind managementul riscului privind protecţia datelor în domeniul aplicaţiilor telemedicale;
 • Studiu şi glosar Web de termeni tehnici esenţiali în comunicaţii electronice;
 • Proceduri şi metode de implementare a tehnologiilor de securitate pentru protejarea aplicaţiilor şi serviciilor de comunicaţii electronice.

Obiectivul 4: Creşterea calităţii serviciilor oferite de aparatura terminală în reţele fixe de telecomunicaţii

 • Modele de trafic şi analiza QoS în reţele suport pentru servicii telemedicale;
 • Studiu şi măsurări asupra calităţii transmisiei semnalului vocal în telefonia prin IP (VoIP) şi prin Internet;
 • Cerinţe şi metodologie de măsurare a parametrilor tehnici care influenţează QoS pentru terminale VoIP, în conformitate cu Standardele Europene;
 • Cerinţe tehnice pentru parametrii electroacustici, aplicabile echipamentelor terminale ISDN, în conformitate cu prevederile standardelor europene;
 • Metodologie de măsură a parametrilor electroacustici pentru echipamente terminale ISDN;
 • Cerinţe tehnice impuse echipamentelor terminale în reţele fixe de telecomunicaţii pentru creşterea calităţii serviciilor oferite persoanelor cu dizabilităţi la sisteme de comunicaţii, în conformitate cu prevederile standardelor europene;
 • Cerinţe tehnice şi metode de testare pentru echipamente terminale, necesare funcţionării serviciului de transmitere în bucla locală analogică a mesajelor afişabile;
 • Măsurări perceptuale ale calităţii transmisiei semnalului vocal în reţelele publice de comunicaţii electronice din România.

Obiectivul 5: Armonizarea şi alinierea la normele Uniunii Europene în domeniul Comunicaţiilor Poştale

 • Studiu având ca scop reactualizarea glosarului de termeni specifici, utilizaţi în comunicaţiile poştale şi realizarea lui în format electronic, în concordanţă cu reglementările U.P.U. şi cu directivele Uniunii Europene;
 • Studiu privind modul de tratare şi manipulare a materialelor periculoase, transportate prin intermediul coletelor, în concordanţă cu reglementările Uniunii Poştale Universale şi directivele Uniunii Europene;
 • Studiu privind analiza serviciilor suplimentare oferite în cadrul serviciului poştal referitor la obiectele de corespondenţă - scrisori, în concordanţă cu reglementările Uniunii Poştale Universale şi directivele Uniunii Europene;
 • Studiu privind analiza serviciilor speciale oferite în cadrul serviciului poştal referitor la coletele poştale, în concordanţă cu reglementările Uniunii Poştale Universale şi directivele Uniunii Europene;
 • Studiu privind condiţiile necesare în materie de securitate poştală pe care trebuie să le îndeplinească operatorii din domeniul serviciilor poştale.
2011 SECOM - inscc. Copyright © 2019 INSCC.
Powered by Joomla 1.7 Templates