Proiecte CEEX

  • Platformă multimedia pentru implementarea teleserviciilor medicale complexe – TELMES.
  • Platformă integrată de comunicaţii cu acces flexibil, de bandă largă – PICABAL.
  • Soluţii pentru evaluarea şi minimizarea riscului de securitate în reţelele radio bazate pe tehnologii WI-FI – WIFISEC
  •  Extinderea şi reacreditarea laboratorului de încercări pentru evaluarea echipamentelor şi sistemelor de telecomunicaţii în conformitate cu principiile şi practicile UE – EXACRED.
  • Sistem de evaluare a calităţii serviciilor generate de aplicaţii mobile în domeniul afacerilor electronice – mSQE.
  • Sisteme de evaluare a calităţii serviciilor publice on-line pentru cetăţeni şi mediul de afaceri (E-ServEval).
  • Crearea şi acreditarea organismului de certificare a echipamentelor radio şi a terminalelor de telecomunicaţii în conformitate cu cerinţele directivelor 1999/5/EC şi 89/336/EEC -CERTCOM

 

2011 CEEX - inscc. Copyright © 2019 INSCC.
Powered by Joomla 1.7 Templates