Articole

Servicii electronice

Serviciile electronice denumite prescurtat și e-servicii, reprezintă furnizarea unor categorii de servicii cu ajutorul mijloacelor electronice puse la dispoziţie de tehnologiile informatice și de comunicații, având ca scop dezvoltarea de aplicaţii electronice care să fie cât mai apropiate cetăţeanului şi cu un grad mare de accesibilitate şi aplicare la domiciliul acestuia. Criteriile de calitate ale serviciilor on-line sunt grupate în cinci arii de evaluare: utilizare, conţinut, management, producţie şi beneficii. Implementarea de servicii electronice ce au un efect direct asupra activității zilnice dintr-o locuință obligă  beneficiarulsă învețe și să se obișnuiască cu tehnologia electronică și cu  aplicațiile informatice.  Utilizatorul trebuie să  folosească calculatorul electronic pentru programarea scenariilor dorite, învață să înțeleagă și să utilizeze  Internetul pentru îndeplinirea activităților. Acest mod de abordare face posibilă utilizarea unor servicii electronice sofisticate pe abza înțelegrii și accesptării utilității acestora. 

Serviciile electronice la domiciliu  rezolvă trei  probleme majore:

 • Accesul de la domiciliu la serviciile electronice publice;
 • Telesupraveghere și/sau teleasistenţă, precum securitatea clădirilor, controlul incendiilor, asistare medicală și/sau socială pentru copii, persoane în vârstă,  persoane cu boli cronice;
 • Controlul distant al artefactelor automatizate de la domiciliul pentru materializarea conceptului de casă inteligentă.

Prin promovarea, la nivelul administrației publice,  a utilizării tehnologiilor de comunicații, orientate spre Internet și implementării de servicii electronice se poate asigura o creștere a satisfacerii cerințelor cetățenilor în relația cu instituțiile statului.

 

Implicarea INSCC

INSCC este implicat în lucrări de cercetare având ca scop:

 • Furnizarea suportului pentru susținerea strategiilor si politicilor, de natura conceptelor, tehnicilor și administrării rețelelor de acces,  având ca suport cupru, fibra optică, radio, pentru a permite utilizatorilor din mediul urban şi rural accesul la serviciile electronice prevăzute în programul guvernamental eRomania.
 • Analiza impactului creșterii accesibilității pentru introducerea de noi servicii electronice.
 • Soluții de creștere a accesibilității serviciilor electronice la nivel urban și rural prin îmbunătățirea infrastructurii de bandă largă pentru suportul de servicii electronice la domiciliu.

Lucrări cercetare

Activitățile de cercetare desfășurate în cadrul INSCC, în acest domeniu, au generat proiecte precum:

 • Creşterea accesibilității furnizării de e-servicii prin optimizarea arhitecturilor reţelelor de acces de bandă largă, în concordanță cu strategia e-România 
 • Integrarea tehnologiilor de comunicații pentru dezvoltarea unei platforme pentru servicii electronice de interes public și personal în concordanță cu strategia e-Romania Strategia de introducere a sistemelor 4G pentru dezvoltarea serviciilor electronice în concordanță cu strategia e-Romănia 
 • Utilizarea tehnologiilor de comunicaţii  pentru dezvoltarea de servicii electronice  la domiciliu 
 • Sistem de evaluare a calităţii serviciilor generate de aplicaţii mobile în domeniul afacerilor electronice – mSQE
 • Sisteme de evaluare a calităţii serviciilor publice on-line pentru cetăţeni şi mediul de afaceri (E-ServEval).

Principalele probleme rezultate în urma analizelor efectuate în cadrul lucrărilor de cercetare în domeniui: 

 • Crearea unui cadru concurenţial pentru furnizarea serviciilor de acces la Internet care să ducă la reduceri semnificative de preţuri;
 • Asigurarea disponibilității în reţelele locale de acces;
 • Dezvoltarea infrastructurii de comunicaţii de date, voce  şi  imagini de mare viteză, ca suport pentru realizarea Societăţii Informaţionale;
 • Creşterea performanţelor tehnice și asigurarea securităţii sistemelor de comunicaţii de date;
 • Promovarea interoperabilităţii şi standardizării infrastructurii de transport de informaţii;
 • Dezvoltarea reţelelor alternative de comunicaţii - interconectarea lor pentru transmisii de date.

Articole în reviste  - selecție:

 • Tele-assistance integrated services,Sorin Puşcoci Revista :Telecomunicaţii nr.2/2012
 • Consideraţii privind dezvoltarea serviciilor electronice publice, în contextul Agendei digitale 2020Sorin Puşcoci, Revista „Telecomunicaţii” nr.1/2011
 • Servicii electronice de asistență la domiciliuSorin Pușcoci, Radu Dragomir Revista : Telecomunicaţii, nr.2 2009
 • Home-enabled assistive electronic services
 • Evaluarea calității serviciilor electroniceMihaela Tache, Simona Livia Constantin,  Telecomunicații anul LI, Nr.2/2008, ISSN 1223-6527
 • Stabilirea şi evaluarea calităţii pentru e-serviciiŞtefan-Victor Nicolaescu Revista : Telecomunicaţii, nr.2 2008
 • Elemente conceptuale şi abordări privind evaluarea calităţii serviciilor publice on-lineAlexandru Balog, Ştefan-Victor Nicolaescu, Revista : Telecomunicaţii, nr.1 2008
2011 inscc - inscc. Copyright © 2019 INSCC.
Powered by Joomla 1.7 Templates