Articole

Securitatea rețelelor de comunicații

Problemele actuale în securitatea reţelelor şi sistemelor de comunicaţii rezultă din:

 • necesitatea adaptării complexităţii funcţiilor de securitate la cerinţele de costuri şi de performanţă ale aplicaţiilor utilizatorilor. Aceasta are în vedere şi limitările de performanţă generate de implementarea unor funcţii de securitate complexe, cu impact asupra calităţii serviciilor de comunicaţii;
 • diversificarea spectrului ameninţărilor la adresa resurselor reţelelor şi sistemelor de comunicaţii, în condiţiile extinderii reţelelor de acces de bandă largă bazate pe diferite tehnologii, cu vulnerabilităţi specifice. În plus, interconectarea reţelelor favorizează propagarea consecinţelor unor incidente locale de securitate la nivelul mai multor reţele, provocând daune unui număr mare de utilizatori rezidenţiali, dar şi operatorilor de reţea, furnizorilor de serivicii de comunicaţii şi aplicaţii, precum şi altor entităţi care deţin, administrează şi utilizează infrastructuri de comunicaţii;
 • extinderea infrastructurilor de comunicaţii în zone vulnerabile la diferiţi factori de hazard natural şi artificial, insuficient documentaţi şi evaluaţi, a căror manifestare afectează funcţiile reţelelor şi sistemelor de comunicaţii, în principal la nivel fizic, dar cu consecinţe asupra disponibilităţii şi calităţii serviciilor de comunicaţii furnizate utilizatorilor, precum şi asupra securităţii datelor transmise şi stocate.

Aceste tendinţe justifică interesul pentru fundamentarea, evaluarea şi introducerea de soluţii moderne combinate pentru protecţia infrastructurilor critice de comunicaţii, în acord cu tendinţele şi preocupările la nivel european în acest domeniu.

 

 

Implicarea INSCC

Activităţile de cercetare-dezvoltare ale I.N.S.C.C. în domeniul securităţii reţelelor şi sistemelor de comunicaţii abordează următoarele tematici: 

 • Tehnologii biometrice moderne: soluţii pentru protecţia terminalelor mobile şi a m-serviciilor, biometria cognitivă (tehnologii şi noi aplicaţii), soluţii optimizate de fuziune pre- şi post-clasificare pentru sisteme biometrice multimodale;
 • Sisteme criptografice bazate pe tehnologii inovative, inclusiv distribuţia cuantică de chei: analize, tehnologii, aplicaţii;
 • Tehnologii multimodale de securitate pentru reţele de acces de bandă largă: analize, modele pentru optimizarea raportului performanţă/costuri;
 • Securitatea în reţele de senzori wireless cu arhitecturi ierarhice: tehnologii şi aplicaţii;
 • Securitatea şi fiabilitatea infrastructurilor critice de acces la sisteme de comunicaţii de bandă largă;
 • Analiza de risc şi analiza vulnerabilităţilor pentru reţele de acces de bandă largă.

 

Lucrări cercetare

Activitățile de cercetare desfășurate în cadrul INSCC, în acest domeniu, au generat proiecte precum:

 • Metode moderne de securizare a accesului la sisteme de comunicaţii de bandă largă
 • Metode şi soluţii privind securitatea datelor transmise prin reţele de comunicaţii mobile
 • Influenţa fiabilităţii echipamentelor, sistemelor şi reţelelor de comunicaţii în compunerea securităţii unei infrastructuri pentru servicii vocale, video şi multimedia
 • Managementul riscului privind protecţia datelor în domeniul aplicaţiilor telemedicale
 • Proceduri şi metode de implementare a tehnologiilor de securitate pentru protejarea aplicaţiilor şi serviciilor de comunicaţii electronice
 • Creşterea securităţii reţelelor de comunicaţii prin utilizarea tehnologiilor de identificare biometrică
 • Analiza şi modelarea fiabilităţii sistemelor de acces pentru asigurarea securităţii comunicaţiilor de bandă largă

 

 Principalele rezultate obţinute în proiectele de cercetare din domeniul securităţii reţelelor şi sistemelor de comunicaţii sunt:

 • modele optimizate pentru identificarea biometrică a persoanelor, cu adaptarea performanţelor la cerinţele aplicaţiilor;
 • optimizarea costurilor prin determinarea componentelor critice ale infrastructurilor de comunicaţii, pe baza relaţiei dintre fiabilitatea şi securitatea acestora;
 • modele și soluții de securitate pentru rețele de senzori wireless cu arhitecturi ierarhice.

  

Articole în reviste și volume de conferință - selecție:

 • A Feature Correlation-based Fusion Method for Fingerprint and Palmprint Identification Systems, Sorin Soviany, Sorin Puşcoci ,Conferinţa internaţională IEEE de E-Health şi Bioinginerie, ediţia a 4-a- EHB 2013 Universitatea de Medicină şi Farmacie Grigore T. Popa, Iaşi, Romania, 21-23 noiembrie 2013
 • A Biometric Security Model with Identities Detection and Local Feature-level Fusion, Sorin SovianyCristina Soviany:Conferinţa internaţională de Securitate şi Management ediţia 2013 (SAM'13), World Academy of Science, SUA, Las Vegas, 22-25 iulie 2013
 • A medical data biometric security model with multiple detectors, Sorin Soviany, Sorin Puşcoci, Mariana Jurian, Conferinţa naţională de Informatică Medicală ediţia a 32-a RO-MEDINF2012, Timişoara, România, 15-17 noiembrie 2012
 • A Detector-Discriminant Model for Biometric Security Systems,Sorin Soviany, Sorin Puşcoci, Mariana Jurian, Conferinţa internaţională de Tehnologia informaţiei şi reţele (ITCN 2012), Viena, Austria, 10-12 noiembrie 2012
 • A Hierarchical Data Classification Model for Biometric Identification Systems, Sorin Soviany, Sorin Puşcoci, Mariana Jurian, Conferinţa internaţională de sisteme inteligente pentru stocare/procesare a datelor şi tehnologii Web ediţia a 3-a (EIDWT 2012), Universitatea Politehnica Bucureşti, 19-21 septembrie 2012
 • A Multi-level Hierarchical Biometric Fusion Model for Medical Applications Security, Sorin Soviany, Sorin Puşcoci, Mariana Jurian, Conferinţa internaţională de Ştiinţa calculatoarelor şi sisteme informatice ediţia a 8-a (INFOS2012), Atena, Grecia, 21-24 mai 2012
 • A Multimodal Approach for Biometric Authentication with Multiple Classifiers,Sorin Soviany, Sorin Puşcoci, Mariana Jurian, Conferinţa internaţională de securitate a reţelelor, informaţiilor şi comunicaţii (ICCINS 2011), Veneţia, Italia, 28-30 noiembrie 2011
 • Biometric Systems Performances Optimization through ROC Analysis-resulted Operating Points Selection, Sorin Soviany, Sorin Puşcoci:,Telecomunicaţii Nr. 2/2013
 • A Sensor Nodes Neighborhood-based Method for WSNs Topologies Analysis, Sorin Soviany, Sorin Puşcoci, Telecomunicaţii Nr. 1/2013
 • A Multi-Detector Security Architecture with Local Feature-level Fusion for Multimodal Biometrics,Sorin Soviany, Sorin Puşcoci, Cristina Soviany,  Journal of Communication and Computer (JCC), nr. 9/2013, David Publishing Company
 • Detection optimization for biometric applications with non-linear classification models,Sorin SovianyCristina Soviany, Sorin Puşcoci, Mariana Jurian, în Journal of Bioinformatics and Biological Engineering(JBBE),  Vol 1, Issue 1, 2013, World Academic Publishing
 • A Detectors-based Approach for Biometric Identification Systems, Sorin SovianySorin Puşcoci, Mariana Jurian,Telecomunicaţii Nr. 2/2012
 • A Mahalanobis distance-based method for palmprint biometric identification, Sorin SovianyMariana Jurian,Telecomunicaţii Nr. 1/2012

 

Cărţi:

 • Securitatea infrastructurilor de comunicaţii bazată pe fiabilitatea echipamentelor şi reţelelor, Sorin Soviany, Sorin Puşcoci, Radu Dragomir, editura Elisavaros 2011, ISBN 978-606-8147-13-0.
 • Securitatea retelelor de comunicatii, Luminita Scripcariu, Ion Bogdan, Stefan Victor Nicolaescu, Cristina Gabriela Gheorghe, Liana Nicolaescu, Casa de Editura Venus, Iasi, 2008
 • Securitatea in retelele Wi-Fi, Stefan Victor Nicolaescu (coordonator), Editura AGIR, Bucuresti 20082011 inscc - inscc. Copyright © 2019 INSCC.
Powered by Joomla 1.7 Templates